Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 39

Alwin de Jong

Alwin de Jong, geboren Fries, getogen in Hardenberg en - al veel langer dan Job Cohen - Amsterdammer (in de Pijp).

Onze steden - groot tot klein - kennen grote problemen zoals: te weinig betaalbare woningen, onveiligheid en gebrek aan gemeenschapszin. Inmiddels realiteit voor mensen van den Helder tot Heerlen en van Gouda tot Delfzijl. Ik wil me in de Tweede Kamer graag hard maken om deze problemen aan te pakken. De ingrediënten zijn: een stevige aanpak van mensen die de boel verstieren, goed onderwijs, taalbeheersing en innovatie & ondernemerschap. Ik wil u uitnodigen om - met deze ingrediënten - gezamenlijk de schouders eronder te zetten om welvaart en een prettige samenleving te kunnen bieden, aan onszelf en volgende generaties.

Laten we met elkaar de toekomst maken! Doet u mee? U kunt op me rekenen!

Mijn site