Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 37

Jan Mastwijk

Ik zit sinds 2002 in de Tweede Kamer. Heb me in die jaren bezig gehouden met Tuinbouw, Taxi, Chipkaart, Infrastructuur, Openbaar Vervoer en Ruimtelijke Ordening. Het liefst zou ik met die portefeuille verder gaan. Maar ik ga nog iets doen. Ik ben op de CDA-lijst van 75 kandidaten met mijn 60 (zegge: zestig) jaar de oudste. Noblesse oblige! Ik heb me dus voorgenomen om alle voorstellen die collega’s naar de fractie sturen aan een ‘ouderentoets’ te onderwerpen. Steeds de vraag stellen: hoe pakt dit uit voor de senioren? U kunt op mij rekenen!

Mijn site