Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 28

Jan Jacob van Dijk

Jan Jacob van Dijk is Tweede Kamerlid voor het CDA en Hoogleraar Christelijk Sociaal Denken aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Als hoogleraar onderzoekt hij hoe de uitgangspunten van het christelijk sociaal denken in de huidige samenleving een goede invulling kunnen krijgen. De leerstoel is in het leven geroepen door het CNV en het SBI.

Namens het CDA is hij de eerste onderwijswoordvoerder. Hij voert het woord als het gaat over: de leraren, zwart-witte-scholen, goed bestuur binnen het onderwijs, veiligheid, de vrijheid van het onderwijs (artikel 23), het primair onderwijs en het hoger onderwijs. Daarnaast is hij actief op het Europese terrein. Lissabon, structuurfondsen en alles wat met de interne markt te maken heeft behoren tot zijn woordvoerderschap.

Jan Jacob van Dijk is lid van de vaste kamercommissie sociale zaken en voorzitter van de Tijdelijke Gemengde Commissie Subsidiariteitstoets.

Mijn site