Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 26

Maarten Haverkamp

Voor mij is het belangrijk dat je als volksvertegenwoordiger weet dat je draagvlak hebt in de samenleving en door mensen ook scherp gehouden wordt, daarom heb ik mij altijd ingespannen om zo veel mogelijk contact te hebben met de mensen die mij het vertrouwen hebben gegeven dat ik vier jaar namens hen beslissingen mag nemen.

In de Tweede Kamer heb ik er voor gekozen me niet alleen te concentreren op mijn woordvoerderschappen maar mijzelf ook in te zetten als Noord-Hollands Kamerlid. Om dit goed te kunnen doen heb ik via regionale bijeenkomsten veel contact met de CDA- raadsleden en de Provinciale Statenleden.

Mijn site