Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 19

Kathleen Ferrier

Veel mensen hebben mij deze dagen gevraagd wat ik ga doen: door als Kamerlid of, net als een aantal van mijn collega’s, stoppen. Het antwoord is vol overtuiging: ik wil door!!

Het was geen gemakkelijke keuze. De situatie waarin ons land verkeert, is niet eenvoudig: in een polariserend politiek landschap moeten straks ingrijpende economische maatregelen worden genomen. De democratie staat onder druk, het politieke midden brokkelt af. Juist in deze roerige tijden ben ik van mening dat het CDA de partij is die antwoorden en oplossingen te bieden heeft. Juist het CDA kan de verbinding met de basis herstellen die nodig is om draagvlak in de samenleving te krijgen voor de zware beslissingen waar we voor staan. Daar wil ik me de komende tijd met hart en ziel voor inzetten.

Motto: Politiek bedrijf je met inzet en respect voor wat mensen bindt: vooral samen, samen voor al