Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 17

Madeleine van Toorenburg

Met (onder meer), werkervaring opgedaan binnen de universitaire wereld (onderzoek en onderwijs), de advocatuur, het gevangeniswezen, de VN en de justitiële jeugdzorg, hoop ik een wezenlijke bijdrage te mogen leveren aan het versterken van onze waardevolle samenleving. Met een oog, in het bijzonder gericht op de kwetsbaren, wil ik niets liever dan kijken hoe wij, gezamenlijk, ervoor kunnen zorgen dat een ieder zich optimaal kan ontwikkelen en kan participeren in onze dynamische en uitdagende maatschappij!