Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 16

Margreeth Smilde

Margreeth Ch.A. Smilde werd op 24 juli 2002 kamerlid voor het CDA. Na de verkiezingen van 22 januari 2003 volgde er een korte wachtperiode, waarna ze opnieuw werd beëdigd op 3 juni 2003. Voor haar kamerlidmaatschap was ze vanaf januari 2000 werkzaam als medewerker van Albert Jan Maat, Europarlementslid. Daarvoor was ze enkele jaren werkzaam als office manager bij Makelaardij Jet Winters te Haren. Vanaf juni 1996 tot september 2002 was ze lid van Provinciale Staten van Drenthe.

Ze werd in Leeuwarden geboren op 6 juni 1954 en bleef daar wonen totdat ze haar gymnasiumdiploma had gehaald. Ze begon haar werkzame leven na haar studie Geschiedenis (doctoraal examen januari 1986) als free lance historica voor opdrachten in bedrijfsgeschiedenis.

Inmiddels woont ze sinds 1989 in Eelde, is gehuwd met Bouke Pier Hazenberg en heeft 2 dochters , 2 zoons en 2 kleindochters.

Op 29 november 2006 nam ze afscheid als kamerlid. De periode erna benutte ze om haar rechtenstudie af te maken. Op 11 mei 2007 studeerde ze af in de hoofdrichting Staats- en bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Op 23 januari 2008 werd ze opnieuw beëdigd als kamerlid. In februari 2008 rondde ze de Commissarissencyclus aan Universiteit Nyenrode af.

Nevenfuncties: lid Raad van Toezicht Stenden Hogeschool (voorheen CHN) te Leeuwarden en lid Raad van Toezicht van de Saxenburgh Groep te Hardenberg (zorgaanbieder voor cure en care). Daarnaast is ze lid van de Raad van Toezicht van Drents Plateau in Assen en voorzitter van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk in Eelde.