Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 10

Sybrand van Haersma Buma

Het is mijn ambitie om in de Tweede Kamer bij te dragen aan een veilige en betrokken samenleving, waarin mensen respect hebben voor elkaar en waar mensen verantwoordelijkheid nemen.

Mijn site