Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 9

Gerda Verburg

Het CDA bouwt aan een toekomstbestendig en solidair Nederland. Slagvaardig en Samen.

Het CDA staat voor een innovatieve en duurzame economie. We hebben een sterke land- en tuinbouwsector van internationale alure, die nog sterker kan worden. Daarvoor is een sterk platteland nodig, waar het goed leven en werken is.

Ik wil net zoveel aandacht voor ons platteland als voor stadswijken. Alleen met een sterke, duurzame economie, samenwerking en solidariteit bouwen we aan een Nederland waarin we met vertrouwen de toekomst in gaan.

Nederland kan op mij rekenen, ik reken graag op u.

Mijn site