Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 7

Joop Atsma

“Ik maak me als CDA-volksvertegenwoordiger sterk voor Fryslân en Noord-Nederland. De regio biedt geweldig veel kansen, maar vooral in Den Haag wordt dat niet altijd gezien.

Leden van de Tweede Kamer kunnen daadwerkelijk iets betekenen en daarom is stemmen op 9 juni van groot belang.

Ik zet me daarnaast in voor boeren, landbouw en het platteland. Behoud en versterking van voorzieningen is noodzakelijk voor de leefbaarheid. Ondanks economische tegenwind is het een uitdaging. Die moeten we samen aangaan. Meiinoar der foar!”