Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 6

Jan Kees de Jager

Sinds 23 februari 2010 ben ik demissionair minister van Financiën. Dit betekent dat ik de belangen behartig van het gehele ministerie van Financiën tot er een nieuw kabinet is geïnstalleerd. Als demissionair minister van Financiën blijf ik ook verantwoordelijk voor fiscale zaken.

Als demissionair minister richt ik mij op:

het algemeen financieel economische beleid en het bewaken van de overheidsfinanciën;

het beleid rond financiële markten, gericht op het goed functioneren van de financiële sector (beurswezen, banken en verzekeringen);

het begrotingsproces met daarbij taken als: het opstellen van de Miljoenennota, het beoordelen en coördineren van de begrotingsvoorstellen van andere ministeries, het toezicht houden op het verloop van de begrotingsuitvoering, de uitgaven in 2010 in toom houden, opstellen van de Voorjaarsnota en het algemene toezicht en de verantwoording op het financiële beheer; het fiscale beleid:

het genereren van inkomsten voor Nederland via belastingwetgeving. De heffing, inning en controle door Belastingdienst, FIOD en Douane;

de internationale financiële en fiscale belangen van Nederland, zoals in Europa, bij IMF en Wereldbank.

Mijn site