Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 5

Marja van Bijsterveldt - Vliegenthart

Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

De basis op orde, de lat omhoog! Daar ga ik voor. Dat betekent investeren in de kwaliteit van leraren, in voldoende onderwijstijd en in extra aandacht voor taal en rekenen. Pas dan haal je het maximale uit leerlingen en leg je de basis voor een succesvolle stap in het vervolgonderwijs."

Mijn site