Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 4

Ab Klink

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ik ga me in de Tweede Kamer inzetten voor:

Een kwalitatief goede en betaalbare zorg. Als we de zorg blijven organiseren zoals nu dreigt er in 2025 in totaal een tekort van 450.000 werknemers. Dat is tegen die tijd ongeveer een kwart van wat in totaal aan mensen nodig is in de zorg. Daarom moeten we de zorg anders organiseren. Minder bureaucratisch en met meer mogelijkheden voor mensen om tegen minder kosten te werken. Gepaste zorg is daarnaast het sleutelwoord. Geen stents, dotterbehandelingen of antidepressiva als het niet nodig is. En minder ziekenhuisopnames en minder ernstige aandoeningen. Dat is belangrijk voor de verbetering van de zorg en voor de betaalbaarheid. Saving Lives and Costs zoals president Obama dat zei.

Mijn site