Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 3

Maxime Verhagen

Maxime Jacques Marcel (Maxime) Verhagen werd op 14 september 1956 geboren te Maastricht.

Na het behalen van het diploma Atheneum-A in Maastricht studeerde hij geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij behaalde zijn doctoraal examen in 1986.

De heer Verhagen was van 1984 tot 1987 persoonlijk medewerker van een lid van de CDA-fractie en aansluitend fractiemedewerker voor Europese Zaken, Ontwikkelingssamenwerking en Handelspolitiek.

Hij was tot 1989 voor het CDA lid van de gemeenteraad van Oegstgeest, vanaf 1986 ook als fractievoorzitter. Van het Europees Parlement was hij lid van 1989 tot 1994. Vervolgens werd hij lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal; vanaf 2002 was hij ook fractievoorzitter van het CDA.

De heer Verhagen was onder meer vice-voorzitter van de EG-ACS Assemblée, vice-voorzitter van de vaste kamercommissie voor Buitenlandse Zaken en lid van het bestuur van de stichting voor internationale solidariteit van het CDA 'Edoardo Frei', van de Atlantische Commissie, van de Europese Beweging en van de Stichting voor Parlementaire Geschiedenis in Nijmegen. Hij was ook lid van de Raad van Toezicht en Advies van Free Voice, een mediaorganisatie die zich inzet voor persvrijheid in Afrika, Azië, Latijns-Amerika, Midden-Oosten en Oost-Europa.

Drs. M.J.M. Verhagen werd op 22 februari 2007 benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken in het Vierde Kabinet-Balkenende.

Op 23 februari 2010 kreeg minister Verhagen ook de zorg voor de aangelegenheden van Ontwikkelingssamenwerking.

Mijn site